1. Condiții generale privind dreptul de retragere

1.1. Dreptul de retragere se asigura exclusiv clienților/cumpărătorilor persoane fizice.

1.2. Consumatorul are dreptul sa se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv si fără a suporta alte costuri decât cele de livrare a returului și eventualele costuri suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător.

1.3. Potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de returnare a unui Bun expiră în termen de 14 zile calendaristice de la:

 1. ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a bunurilor, în cazul contractelor de vânzare; 
 2. ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizica a ultimului Bun, în cazul în care Cumpărătorul a comandat printr-o singura comandă bunuri multiple, care au fost livrate separat;

iii. ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese, în cazul livrării unui bun care constă din mai multe loturi sau piese. 

1.4. Costurile de returnare sunt suportate de către Client/Cumpărător, conform legii.

1.5. In cazul în care Clientul/ Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în interiorul termenului legal, acesta trebuie sa returneze produsul împreună cu ambalajul original al acestuia, nedeteriorat, cu etichetele inițiale intacte, cu toate accesoriile primite, certificatul de garanție, manualele de utilizare a produsului și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. Prin etichete se înțelege orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care conține elemente de identificare a produsului și care însoțește produsul sau este aderent la ambalajul acestuia (de exemplu etichetele care ilustrează clasa energetica de consum al produsului, etichetele care ilustrează numele producătorului, etichetele care ilustrează impactul asupra mediului, etc.).

1.6. Clientul/Cumpărătorul, atunci când își exercita dreptul de retragere din contract, trebuie să returneze bunul în ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoiere cu folie din plastic sau ambalat într-o altă cutie (alta decât cutia produsului) și împreună cu toate accesoriile acestuia și eventualele cadouri ce l-au însoțit. Lipirea de etichete, tăierea, ruperea sau orice alt mod de deteriorare a ambalajului original al produsului poate conduce la diminuarea valorii acestuia. Desfacerea ambalajului original al produsului prin tăierea sigiliilor cutiei, respectiv pe de-a lungul benzii adezive, în vederea deschiderii normale a cutiei sau tăierea ambalajului din plastic (in cazul produselor ce nu vin ambalate în cutie de carton), nu reprezintă o deteriorare a ambalajului. 

1.7. In cazul in care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Cumpărătorul este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii Bunurilor.

1.8. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor, Clientul/Cumpărătorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite sa o facă într-un magazin fizic. In cazul deteriorării produsului, Vânzătorul își rezerva dreptul de a compensa diminuarea valorii produsului rezultată din manipularea acestuia de către Client/Cumpărător, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționarii produselor, cu plățile primite de la Client/Cumpărător. 

1.9. Pentru transparență și claritate, din prețul Bunului returnat, Vânzătorul poate reține o suma de bani ce reprezintă diminuarea valorii Bunului/costul readucerii Bunului în stadiul inițial, în proporție de la 1% la 100% din prețul Bunului, după caz. Valoarea finală fiind stabilită în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și/sau a manoperei de recondiționare/igienizare sau ca diferență dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului ca bun resigilat, după caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicata către Client/Cumpărător ulterior recepționarii, verificării și evaluării Bunurilor returnate. În situația în care Clientul/Cumpărătorul nu acceptă taxa de diminuarea, la solicitarea acestuia, poate fi reexpediat Bunul, cheltuielile de livrare fiind suportate de către Cumpărător.

1.10. Pentru a putea face dovada diminuării valorii produselor ce a rezultat din acțiunile Clientului/Cumpărătorului (acțiuni diferite de cele ce sunt necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor si funcționarii produselor), la momentul primirii coletului de retur, Vânzătorul procedează verificarea manuală, în fata camerelor de luat vederi, integritatea și starea produselor returnate.

1.11. Dacă intervine retragerea din contract, toate plățile primite de la cumpărător, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător și a eventualelor costuri menționate la art. 1.9. din prezenta Secțiune) vor fi returnate în termen de 14 zile calendaristice din ziua în care Vânzătorul a primit de la cumpărător comunicarea privind retragerea din contract sau potrivit art. 1.12. din prezenta Secțiune.

1.12. Cu excepția cazului în care Vânzătorul s-a oferit sa recupereze el însuși Bunurile, restituirea sumei reprezentând prețul bunului pentru care s-a exercitat dreptul de retragere poate fi amânată până la momentul la care Vânzătorul primește bunul/bunurile returnate sau până la momentul la care Clientul/Cumpărătorul furnizează Vânzătorului dovada că a trimis bunul/bunurile către acesta, luându-se în considerare data cea mai apropiată. 

1.13. Costurile de transport plătite pentru comanda vor fi restituite în cazul în care sunt returnate toate produsele comandate. In cazul este returnata doar o parte din produse, restituirea costurilor de transport inițiale este exclusă.

1.14. Vânzătorul va returna sumele pe care le-a primit drept plata din partea consumatorului folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

 

2. Procedura efectuarii returului

2.1. In cazul in care Clientul/Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea: 

 1. completa online formularul de retur ce se regăsește pe site-ul www.scsystem.ro/magazin la secțiunea   ”Linkuri Utile” din josul paginii sau accesând formularul de retragere din contract;  
 2. face orice altă declarație neechivocă în care își exprima decizia de retragere din contract. In aceasta situație Clientul/Cumpărătorul va trebui sa furnizeze Vânzătorului informații suficiente în vedere identificării comenzii, a Cumpărătorului/Clientului și a modalității de restituire a sumei aferente returului;

iii. folosi modelul de formular de retragere prevăzut în OUG nr. 34/2014, partea B din anexă;

2.2. In cazul in care Clientul/Cumpărătorul optează pentru informarea Vânzătorului cu privire la retragerea din contract prin completarea formularului de retur pus la dispoziție pe site-ul Vânzătorului, Clientul/Cumpărătorul va completa acest formular. Dacă în cuprinsul formularului de retur sunt câmpuri completabile pentru care clientul/cumpărătorul nu are informația la îndemână, acesta poate completa respectivele câmpuri cu valoarea ”0”. Însă, pentru a se putea efectua returul, Clientul/Cumpărătorul trebuie sa furnizeze un minim de informații în vederea identificării comenzii pentru care se exercită dreptul de retur al unui bun, a identității Clientului/Cumpărătorului, a unei modalități de comunicare cu acesta și a informațiilor privind contul bancar în care urmează a se efectua restituirea, după caz. Informațiile utile în vederea identificării comenzii și procesarea cererii de retur sunt următoarele: 

 1. numele pe care a fost plasată comanda;
 2. adresa de email;

iii. numărul de telefon;

 1. modalitatea de compensare, respectiv restituirea sumei sau schimbarea produsului; 
 2. contul bancar pentru returnarea contravalorii produselor, după caz; 
 3. indicativul produsului ce urmează a fi returnat.

2.3. În situația în care consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract prin metodele prevăzute la art. 2.1. lit. i. și ii. din prezenta secțiune, profesionistul va comunica consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere.

2.4. Ulterior completării formularului de retur și a comunicării acestuia către Vânzător sau ulterior comunicării de către Client/Cumpărător a declarației sale neechivoce de retragere, Clientului/Cumpărătorului ii revine obligația de a expedia produsul către Vânzător in decurs de 14 zile calendaristice din ziua în care Clientul/Cumpărătorul a informat Vânzătorul cu privire la retragerea din prezentul contract. Termenul se considera respectat dacă bunul/bunurile au fost expediate către Vânzător înainte de scurgerea celor 14 zile.

2.5. Adresa la care Clientul/Cumpărătorul trebuie sa expedieze coletul ce conține bunul returnat este:

Destinatar: Cristal Cont Ral Srl, 

Adresa: Bd.Eroilor, nr. 118, bl. C, sc. A, ap.11, etj.2, Voluntari, Ilfov telefon : 0742139683, persoana de contact :  Adrian H. 

2.6. Produsele returnate prin curier rapid NU se vor trimite cu RAMBURS!

2.7. In vederea identificării rapide de către Vânzător a returului, la predarea coletului către curier, Clientul/Cumpărătorul poate să se asigure că numărul comenzii aferent bunului returnat este notat pe colet/pe AWB sau este notat pe un suport de hârtie aflat în interiorul coletului (scris olograf/de mână sau printat pe hârtie).

2.8. Produsele voluminoase livrate inițial paletizat se vor depozita pe palet si se vor asigura corespunzător în vederea efectuării returului.

 

3. Bunuri/ servicii pentru care nu se asigură dreptul de retragere

3.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere, în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale următoarele:

 1. Contractele de prestări servicii, după prestarea completa a serviciilor, daca executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului si după ce acesta a confirmat ca a luat la cunoștință de faptul ca își va pierde dreptul de retragere după executarea completa a Contractului de către Vânzător;
 2. Furnizarea de bunuri si/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piață financiara pe care Vânzătorul nu le poate controla si care pot avea lor pe parcursul perioadei de retragere;

iii. Furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate in mod clar;

 1. Furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau expira rapid;
 2. Furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igiena si care au fost desigilate de Cumpărător;
 3. Furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare inseparabil amestecate cu alte elemente.

3.2. De asemenea, nu se acceptă returul produselor asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură/folosire excesivă, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc componente și/sau accesorii, precum și cele ale căror piese au fost înlocuite de către cumpărător.

3.3. Toate informațiile prezentate în această Secțiune, respectiv Secțiunea ”Politica de Retur”, se completează și corelează cu Termenii și condițiile de utilizare a site-ului, regăsite aici.

 

4. Responsabilitatea față de starea produsului și transferarea riscului

4.1. Potrivit art. 20 din OUG 34/2014, în cazul contractelor în care profesionistul livrează produsele către consumator, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat consumatorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către consumator să transporte produsele, iar această opțiune nu a fost oferită de către profesionist, fără a aduce atingere drepturilor consumatorului față de transportator.

4.2. Coletele care se livrează cu opțiunea ”Deschide coletul la livrare”/”Verificare colet la livrare” și care au fost recepționate de Client/Cumpărător sau o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, sub semnătură, nu se pot schimba sau returna în cazul în care sunt deteriorate. Se prezumă că, verificând coletul, consumatorul sau o parte terță desemnată de acesta, a certificat integritatea produsului în momentul livrării prin recepționarea acestuia. Reclamațiile ulterioare cu privire la deteriorarea produsului vor fi considerate culpa consumatorului, iar în cazul în care se dorește returul produsului în cauză, se va face o estimare a daunelor, iar suma rambursată clientului va fi redusă cu contravaloarea daunelor.